Giethoorn – In Giethoorn is het “gezellig” druk maar is er geen reden tot extra maatregelen. Handhaving en de politie is volop aanwezig om ervoor te zorgen dat de regels en maatregelen worden nageleefd, op het land en te water.

Zo worden er bij het surfstrandje extra controles uitgevoerd omdat deze tot op heden nog steeds is afgesloten en wordt er gekeken of de grachten niet te vol lopen met boten.
Op een aantal uitzonderingen na worden deze maatregelen goed nageleefd bij de snackbar, langs het water en op het water.
In Giethoorn was tot 17:00 een invaarverbod van kracht die geldt voor alle vaartuigen, behalve verhuurboten, boten van aanwonenden en beroepsvaart.

Ondanks de drukte zijn er geen extra maatregelen getroffen voor wat betreft afsluitingen, de verwachting is dat in de loop van de avond het dorp langzaam weer leeg loopt.
Een aantal personen zijn bekeurd omdat zij zich niet aan de regels hielden, het aantal bekeuringen die zijn uitgeschreven worden mogelijk later bekend gemaakt.