Noordwolde – Aan de Paaskamp in Noordwolde brak maandagavond om 21.40 uur een schoorsteenbrand uit waar de korpsen van Noordwolde, de hoogwerker van Steenwijk en de waterwagen van Oldeberkoop voor werden gealarmeerd.  De waterwagen van Oldeberkoop hoefde uiteindelijk niet ter plaatse te komen.

Brandweerlieden van het korps Noordwolde betraden de woning en hebben in afwachting van de hoogwerker een controle in de woning uitgevoerd, ook werd de inhoud van de kachel geleegd. Nadat de hoogwerker in stelling was gebracht werd het rookkanaal door de brandweerlieden met een ramoneur geveegd.

Uiteindelijk bleek ook de ombouw van de kachel vlam te hebben gevat. De kachel werd door de brandweerlieden uit het rookkanaal getrokken en naar buiten gebracht, vervolgens werd met een koevoet de ombouw ook gesloopt.

Door de brandweer werd stichting Salvage ingeroepen om de bewoners bij te staan met de afhandeling van de schade di door de brand is ontstaan.